English Unlimietd - szkoła języków obcych

 
Szkoła języków obcych

Szkoła języków obcych

Szkoła English Unlimited jest z Państwem już ponad 21 lat. Byliśmy jedną z pierwszych szkół językowych w Trójmieście i w Polsce. Ten sukces ma swoje źródło w wizji, którą szkoła realizuje od początku istnienia, która opiera się na założeniu, iż najważniejszą rolę w procesie nauczania odgrywa kontakt nauczyciela z uczniem.

Kursy dla firm

Kursy dla firm

Dział kursów dla firm powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę kompleksowej organizacji szkoleń językowych dla firm. W naszej ofercie koncentrujemy się przede wszystkim na nauczaniu języków obcych o profilu biznesowym oraz ogólnym, prowadząc kursy zarówno dla grup zamkniętych jak i dla osób uczących się indywidualnie.

Kursy indywidualne

Kursy indywidualne

Wiemy, że kursy grupowe spełniają oczekiwania (tylko) określonej grupy klientów. Dla osób, które mają ograniczony czas, silną motywację do nauki oraz jasno sprecyzowany cel językowy, doskonałą alternatywą będzie kurs indywidualny

Kursy dla szkół - nauka języka w twojej szkole

Kursy dla szkół - nauka języka w twojej szkole

Wiemy, jak czasochłonne i skomplikowane jest dowożenie dzieci na zajęcia dodatkowe. Obserwując od wielu lat te trudności, poszerzyliśmy naszą ofertę o kursy odbywające się na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, do których uczęszczają Państwa dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dzieci uczą się języka obcego bezpośrednio po swoich zajęciach lekcyjnych, na terenie swojej szkoły, w gronie rówieśników o podobnym poziomie znajomości języka obcego.

Księgarnie językowe

Księgarnie językowe

Księgarnie English Unlimited oferują szeroki wybór materiałów czołowych wydawnictw polskich i zagranicznych do nauki języków obcych. Działalność księgarni nie ogranicza się do sprzedaży książek; obejmuje również organizację wystaw i promocję poszczególnych wydawnictw. Wystawom towarzyszą seminaria metodyczne dla nauczycieli.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

NKJO w Gdańsku to uczelnia o uprawnieniach szkoły publicznej, powołane przez English Unlimited, rozpoczęło działalność 1. października 2002 r. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad placówką sprawuje Uniwersytet Gdański. Polega ona przede wszystkim na pomocy merytorycznej i doborze kadry nauczającej, której znaczną część stanowią pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego.

Kursy translatoryczne

Kursy translatoryczne

Studium Tłumaczy English Unlimited to intensywny, roczny kurs translatorski przeznaczony dla osób biegle posługujących się językiem angielskim (absolwentów kolegiów językowych i filologii angielskiej, a także studentów IV i V roku anglistyki, osób legitymujących się certyfikatem CPE), które chciałyby zdobyć wiedzę, a przede wszystkim umiejętności translatorskie.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Głównym celem działania placówki jest szkolenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w zakresie metodyki nauczania języków obcych.

O nas | English | Deutsch | Cookies
© English Unlimited sp. z o.o.